Cookie beleid KFC1910

De website van KFC1910 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Gedragscode

--------------------------------------------------------

                   Gedragsprotocol KFC 1910 Dames-, meidenvoetbal

 

KFC 1910 is een vereniging waar gezelligheid en topsport worden gecombineerd.  Plezier in het voetbal  staat daarbij voorop.  KFC 1910 vindt het niet acceptabel dat zich daarbij ongewenste situaties voordoen. Daarom heeft KFC 1910 Dames-, meidenvoetbal dit gedragsprotocol vastgesteld.

·         Wat?

Ongewenste situaties zijn: pesten, verbaal geweld, lichamelijk geweld, aan andermans spullen komen en ander fout gedrag.

Hieronder valt ongewenst gedrag tegen vrijwilligers, kaderleden, scheidsrechters, juryleden en tegenstanders.

·         Wie?

Het gedragsprotocol geldt voor alle leden, maar ook voor familie, vrienden en begeleiders.

·         Waar?

Het gedragsprotocol geldt binnen de vereniging vanaf de ingang maar ook buiten de vereniging. Het geldt op internet, aan de telefoon of iedere andere vorm van communicatie.

·         Waarom?

Leden en vrienden van KFC 1910 hebben respect voor elkaar. Hierin past geen asociaal, of normafwijkend gedrag.

·         Wat dan?

Bij overtreding van dit gedragsprotocol kunnen sancties worden opgelegd:

(zie overtreding van gedragsregels)

·         Strafrechtelijke vervolging

In elk geval van een strafrechtelijke overtreding/misdrijf wordt aangifte gedaan.

·         Wie bepaalt?

Alle leden en vrienden van KFC1910 zorgen ervoor dat het gedragsprotocol wordt gerespecteerd. Het bestuur/ vrouwencommisie van KFC1910 voert de sancties uit. Een uitsluiting (royement) wordt voorgelegd aan de ledenvergadering

 

·         Vertrouwenspersoon Dames voetbal KFC 1910.

Vertrouwenpersoon, wie is dat en wat doen ze?

                       

       Priscilla Gerritsen 06-55117116

 

De vertrouwenspersoon Priscilla staat vrouwen/meiden bij met raad en een luisterend oor in het geval dit nodig is.

Ze is makkelijk bereikbaar (bellen of Whatsapp), bekend en laat zich geregeld zien op trainingen en wedstrijden. De vertrouwenspersoon heeft de plicht hetgeen tegen haar wordt vertelt vertrouwelijk te behandelen. De enige uitzondering hierbij is als het gaat om een strafrechtelijke overtreding en/of misdrijf. Ook ouders van speelsters kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon, mits het gaan om een KFC1910 gerelateerd onderwerp.

DE vertrouwenspersoon is werkzaam als proffesioneel hulpverlener in de Zaanstreek-Waterland, is zeer ervaren en heeft een groot hulpverleningsnetwerk.

 

·         Wat verwachten wij van u als ouders?

1. Ouders zijn Ouders; Coaches zijn Coaches;

2. Toon interesse, steun en support waar nodig, ook richting zelfstandigheid van uw kind(eren);

3. Houd uw emoties onder controle (voorbeeldfunctie);

4. Houd gepaste afstand tijdens trainingen en wedstrijden;

5. Respecteer de tegenstanders, coaches, trainers en vrijwilligers.

 

·         Waarden en normen.

De waarden en normen voor leden KFC vrouwen-, meidenvoetbal zijn vastgelegd.

Van een  ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken.

De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van

onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk

en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.

Daarnaast heeft ieder lid een voorbeeldfunctie in woord en gebaar. De leden en ouders worden door dit gedragsprotocol, wat ook op de website komt te staan, geïnformeerd hoe wij als vereniging omgaan met ongewenst gedrag.

 

·         Gedragsregels

1) Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed

mogelijk functioneren van je team. Je hanteert de omgangregels zoals goed omgaan

met elkaar, elkaar uit laten praten en als iemand praat luisteren.

Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je

blesseert je tegenstander niet opzettelijk.

2) Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het

bestuur.

3) Respect voor anderen is essentieel. Respect is ook de waardering die je hebt voor al

die mensen in de club die bezig zijn om te zorgen voor een mooie accommodatie,

bardiensten draaien, of het mogelijk maken om te kunnen voetballen.

4) Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld zijn

uiteraard uit den boze. Pesten, beledigen en intimidatie wordt ook niet

geaccepteerd.

5) Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen.We accepteren geen

vandalisme, vernieling en/of diefstal. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door

haar / hem aangerichte schade.

6) Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs, of andere middelen is ten strengste verboden.

 

·         Overtreding van de gedragsregels

Het gaat er om dat de gemaakte gedragsregels worden bewaakt. Net als bij de opvoeding

zullen de regels (de structuur) die worden afgesproken worden bewaakt.

Regelmatig proberen “sommigen” de grenzen te verleggen, daar moet je rekening mee houden. Ga daar

vooral rustig mee om!

Complimenteer als je het goed vindt gaan, negeer af en toe ook gedrag en kom er later bij

een persoonlijk moment even op terug. In een groep iemand terecht wijzen is niet altijd de

meest verstandige weg. Isoleer en bespreek samen even het moment bij afwijkend gedrag,

het aangeven dat je het als lastig ervaart en een uitleg waarom is vaak verhelderend.

Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van de gedragsregels,

wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft.

 

·         Sancties (in team)

Een goed gesprek en een positieve benadering lossen vaak meer op dan een straf. Er kunnen

zich echter situaties voordoen waarbij praten alleen niet (meer) toereikend is. Als ongewenst

gedrag wordt geconstateerd, zoals het verstoren van de training, pesten, grote mond, niet

eens zijn met beslissingen van de leiding, onsportief gedrag of het overschrijden van de

afgesproken regels, kan de coach/trainer sancties toepassen. Voorbeelden van sancties

kunnen zijn excuus aanbieden, (een gedeelte van) de wedstrijd wissel zitten of het uitvoeren

van toegewezen werkzaamheden. Een sanctie wordt gegeven vanuit de gedachte dat er een leereffect optreedt. Het is belangrijk dat de sanctie binnen korte termijn wordt uitgevoerd en in verhouding staat tot de fout.

De speler en bij jeugdleden de ouders/ verzorgers, worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen.

De coach/trainer maakt na afloop van dit gesprek voor zichzelf een korte notitie.

 

·         Sancties (door commissie)

Bij een zwaar vergrijp of als het gedrag niet verbetert wordt door de vrouwencommissie het bestuur op de hoogte gebracht.

Het bestuur bepaalt de strafmaatregel zoals;

-een officiële waarschuwing,

-een schorsing óf in het uiterste geval de mededeling dat de speler niet meer welkom is bij de

vereniging.

Met een brief worden speler en evt. ouders/verzorgers officieel uitgenodigd voor

een gesprek.

Het doel van het gesprek is om gezamenlijk tot oplossingsmogelijkheden te komen en afspraken te maken. Van dit gesprek wordt een formeel verslag opgesteld.

De officiële waarschuwing blijft een jaar geldig. Indien het gedrag aanhoudt of medewerking blijft uit wordt er overgegaan tot schorsing. Bij bijzonder ernstige incidenten kan direct overgegaan worden tot verwijdering uit de vereniging.

 

                                                  

De vrouwencommissie KFC1910.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!