Cookie beleid KFC1910

De website van KFC1910 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Lidmaatschap

Lees hieronder alle informatie rondom het lidmaatschap bij KFC.

 1. Voetballen bij KFC
 2. Lid worden
 3. Wijzigingen doorgeven
 4. Overschrijving van KFC naar andere vereniging
 5. Opzegging lidmaatschap
 6. Contributie
 7. Bankgegevens
 8. Boetes KNVB
 9. Schorsing bij betalingsachterstand

Voetballen bij KFC

Wanneer je op het inschrijfformulier te kennen geeft actief spelend lid te willen worden, zal er, alvorens je als lid in te schrijven, eerst gekeken worden of er plaats is in een toepasselijk team. Indien dit niet tot de directe mogelijkheden behoort, wordt je hiervan in kennis gesteld en heb je de mogelijkheid om de inschrijving in te trekken. Uiteraard kun je dan ook verkiezen op de wachtlijst geplaatst te worden. In dat geval schrijven we je direct als lid in, wanneer er een spelersplaats vrijkomt.

KFC is een vereniging en wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers zoals bestuursleden, ledenadministratie, kantinebezetting, coördinatoren, leiders etc. Van de leden wordt verwacht, dat zij deze vrijwilligers zo nodig ondersteunen. Daartoe wordt je ruim tevoren 1 of maximaal 2x per seizoen uitgenodigd voor een vrijwilligersdienst zoals helpen in de koffiehoek, schoonmaken, toezicht bij een pupillenwedstrijd etc. Deze dienst is verplicht en niet "vrijwillig".

Lid worden van KFC

Om lid te worden van KFC kun je gebruik te maken van een inschrijfformulier. Door indiening van het ondertekende formulier word je lid van KFC (voor spelende leden vanaf het moment dat er plaats is in een team) en onderwerp je je aan de regels van KFC. Tevens dient het formulier als machtiging aan KFC om de verschuldigde contributie en verplichte heffingen, zoals KNVB-boetes, via automatische incasso te innen. Een andere betalingsvorm is niet mogelijk. Zie ook het hoofdstuk: contributie. Het inschrijfformulier kun je downloaden en is verkrijgbaar in de KFC-kantine of is aan te vragen via de secretaris (of de ledenadministratie) van KFC.
Wanneer je inschrijving voltooid is, word je hiervan door de ledenadministratie in kennis gesteld en ontvang je een welkomstbrief (in de vorm van een nieuwsbrief).

> Download het inschrijfformulier voor 2023/2024

Je kunt je ook inschrijven via onderstaande link:

https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBFZ47C

Wijziging lidmaatschap

Ben je verhuisd, heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Wijzigingen in je lidmaatschap kun je via dit formulier doorgeven, of via een mail naar de ledenadministratie.

Overschrijving van KFC naar andere vereniging

De overschrijving naar een andere vereniging gaat digitaal. Dat betekent dat er geen papieren overschrijvingsformulier meer gebruikt wordt. Ook behoeft de spelerspas niet meer ingeleverd te worden. Wel moeten spelers van de A-categorie vóór 15 juni door de nieuwe vereniging te zijn aangemeld bij de KNVB. Zorg dus dat je bij de nieuwe vereniging tijdig een inschrijfformulier inlevert. Verder dien je bij KFC tijdig te hebben opgezegd en geen schulden te hebben. KFC kan dan namelijk een financiële blokkade bij de KNVB aanbrengen.
Houd dus met het volgende rekening:

 1. Het lidmaatschap van KFC dient per e-mail of schriftelijk te worden opgezegd vóór 1 juni
 2. Het is niet meer nodig de oude spelerspas en de ledenmutatiekaart in te leveren.
 3. Contributie, vrijwilligersbijdrage en boetes dienen te zijn betaald of voor 1 juni op rekening NL80 INGB 0000 410636 van de penningmeester van KFC te zijn overgemaakt. Niet tijdige overmaking betekent dat de digitale overschrijving wordt geblokkeerd.
 4. Tassen en Sponsorkleding dienen op data, die vermeld wordt op de website te worden ingeleverd. Niet tijdige inlevering betekent dat de digitale overschrijving wordt geblokkeerd.

Opzegging lidmaatschap van KFC

Leden en donateurs, die hun lidmaatschap bij KFC willen beëindigen dienen op te zeggen vóór 30 juni van het lopende seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd per e-mail bij de [email protected] te worden gedaan te worden gedaan o.v.v. minimaal naam en geboortedatum. Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap onder de geldende voorwaarden is ingegaan voor het volgende seizoen.

Belangrijk
Omdat bij de KNVB alles geautomatiseerd is, zullen er niet meer, zoals in het verleden, zittingen in het verenigingsgebouw van KFC plaatsvinden, behalve voor het inleveren van Tassen en Sponsorkleding. Er kan niet cash worden betaald. Betalingen dienen vóór 1 juni op de rekening van de penningmeester te worden voldaan. (zie hierboven)

Wanneer niet vóór 1 juni is opgezegd, of niet vóór 1 juni van het lopende seizoen openstaande betalingen op de rekening van de penningmeester zijn gedaan of Tassen en Sponsorkleding niet op tijd zijn ingeleverd, kunnen wij niet garanderen dat de digitale overschrijving vóór 16 juni bij de KNVB zal zijn gedaan.

Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap onder de geldende voorwaarden is ingegaan voor het volgende seizoen.

Contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso, m.u.v. de contributie voor donateurs die jaarlijks (in juli) wordt geïnd. Lukt de inning om wat voor reden niet, dan volgt een aanschrijving waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met € 3,00 administratiekosten. Blijft betaling van de contributie uit, dan wordt, na een laatste aanmaning, de vordering in handen van een incassobureau gegeven en is het lid niet meer speelgerechtigd totdat de vordering en de incassokosten zijn voldaan.

De incassotijdstippen en bedragen zijn op de volgende datums:

 

Kwartaal Richtdatum
1e kwartaal 25 juli
2e kwartaal 25 oktober
3e kwartaal 25 januari
4e kwartaal 25 aprilLeeftijdsgroep Bedrag per kwartaal
Senioren - spelend in V35+ € 49,05
Senioren € 65,00
JO18 en JO19 € 53,75
JO16 - JO17 - MO17 € 51,00
JO14 - JO15 - MO15 € 49,55
JO12 - JO13 - MO13 € 48,15
JO10 - MO10 - JO11 - MO11 € 41,10
JO8 en JO9 € 41,10
Mini’s € 34,15
Niet-spelend junioren € 31,70
Niet-spelend senioren € 32,50
Donateur € 45,00 (per jaar)
Selectietoeslag € 40,00 (per jaar)
Kostenvergoeding bij niet uitgevoerde Vrijwilligersdienst € 100,00 (per jaar)
Inschrijfkosten € 12,50 (éénmalig bij 1e contributie-inning)
Kledingbijdrage € 22,50


Na opzegging van het lidmaatschap blijft men contributie verschuldigd voor het gehele lopende seizoen, m.u.v. mini’s en pupillen(D/E/F-junioren), die per kwartaal kunnen opzeggen waarna de contributie-inning wordt stopgezet. In gevallen van overmacht, bv. langdurige blessure of verhuizing, beslist het bestuur.

Belangrijk:  Ieder lid betaalt een kledingbijdrage van €22,50,-  per jaar, wat recht geeft op een volledig KFC-tenue! Meer info over de kledingbijdrage en de kledingcommissie kun je hier vinden.

Bankgegevens KFC

Rekeningnummer (IBAN): NL 80 INGB 000 041 063 6, ING Bank Zaandam

Boetes KNVB

Indien een speler een boete (gele of rode kaart) door de KNVB krijgt opgelegd, worden de kosten hiervan automatisch geïncasseerd op het bij ons bekende rekeningnummer.

Schorsing bij betalingsachterstand

In de volgende gevallen wordt een lid geschorst voor deelname aan wedstrijden en trainingen:

 • Bij contributieachterstand, 2 weken nadat aan een betalingsverzoek niet is voldaan
 • Bij onbetaalde boetes, 30 dagen nadat aan een betalingsverzoek niet is voldaan

De betalingsverzoeken worden zoveel mogelijk per email gedaan. Bij langdurig in gebreke blijven zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!