• kfc logo kfc logo
 • Op maandag 27 november staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Op de agenda staat onder andere het goedkeuren van de nieuwe verenigingsstatuten .

  Naar aanleiding van het ingaan van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR) , die geldt voor alle verenigingen en stichtingen, heeft KFC1910 de verplichting de statuten aan te passen om hiermee te voldoen aan de regels met betrekking tot het besturen van verenigingen en stichtingen. 

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal onder de leden een stemming worden gehouden over het goedkeuren van deze gewijzigde statuten.

  De concept Statuten kunt u in voorbereiding hierop via deze link openen en doornemen.

  Sportieve groet,
  Hoofdbestuur