• kfc logo kfc logo
  • Op 27 november tijdens de Algemene Ledenvergadering vertelden we vanuit het bestuur al meer over de wijziging van de statuten en over de renovatieplannen voor de buitenkant van de kantine.

    Om dit definitief in gang te kunnen zetten organiseren wij op dinsdag 19 december een “Bijzondere Algemene ledenvergadering” om uw steun te ontvangen.

    Wij zien u graag.

    Groet Hoofdbestuur