• kfc logo kfc logo
 • Jaarlijks wordt de sportwereld opgeschrikt door verschillende ernstige gezondheidsincidenten tijdens en rond voetbalwedstrijden/trainingen.

  Iedereen gaat er hierbij vanuit dat dit niet in zijn/haar team gebeurt, maar helaas zijn deze situaties lang niet altijd te voorkomen. Een vervelende botsing, verkeerd neerkomen na een kopduel of iemand die onwel wordt kunnen er zo maar voor zorgen dat iemand snel behoefte heeft aan goede zorg. Binnen KFC zijn verschillende medische spullen aanwezig om in dergelijke situaties het letsel te beperken. Echter is lang niet iedereen vertrouwd met deze hulpmiddelen.

  Als club hebben we daarom het initiatief genomen om een cursus op maat op te zetten. Hiermee willen we zorgen dat trainers, coaches en andere vrijwilligers weten hoe ze moeten handelen en hoe de verschillende hulpmiddelen gebruikt dienen te worden.

  Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderdelen behandeld:

  • Reanimatie volwassene
  • AED gebruiken volwassene
  • Veel voorkomende sportblessures

  De afgelopen maanden is de eerste van de twee cursusavonden gegeven. Deze was gericht op reanimatie en het inzetten van een AED. Uiteindelijk hebben ruim vijftig enthousiaste mensen de cursus succesvol afgerond. Hiermee hebben we een mooie stap gezet in het creëren van een veilige sportomgeving. Uiteraard kunnen we noodgevallen nooit voorkomen, maar als vereniging zijn we nu in ieder geval beter voorbereid en onderlegd.

  In het eerste kwartaal van 2023 zullen we het vervolg plannen waarin de veel voorkomende sportblessures aan bod komen. Denk hierbij aan onder andere botbreuken, hoofdletsels en kneuzingen.

  Uiteraard zullen we in de toekomst hier ook opvolging aan geven voor nieuwe instroom van trainers, coaches en vrijwilligers.