• kfc logo kfc logo
 • Op maandag 27 november staat er weer een ALV gepland. Met o.a. Op de agenda:
  - Ledenontwikkeling
  - Terugblik
  - Bestuursverkiezing
  - Financieel jaarverslag
  - Ere ronde

   

  Heeft u nog vragen over de notulen ALV 2022 of wilt u een onderwerp aandragen dan kunt u dit voor 17 november mailen aan: secretaris@kfc1910.nl

  Notulen ALV 2022:
  Notulen 

  Sportieve groet,
  Hoofdbestuur