• kfc logo kfc logo
 • Het is al weer even geleden dat de laatste update is gegeven over de bouw van de nieuwe tribune en kleedkamers. Nu luidt het gezegde "geen nieuws is goed nieuws". En in dit geval???? is dat ook zo! In de afgelopen tijd is er een hoop gebeurd.

  • Definitieve offertes zijn getekend en de opdrachten voor zowel de tribune als de kleedkamers zijn verstrekt.
  • Er is een planning gemaakt
  • Er is met Germieco afgesproken dat ze eerdaags gaan beginnen met het grondwerk
  • Er is overleg geweest met de Gemeente voor de benodigde vergunning
  • Er is overleg geweest met de Welstandscommissie.

  Nog niet alle plooitjes zijn gladgestreken (o.a. het vergunnningsproces moet nog worden afgerond), maar u zult wel op heel korte termijn al activiteiten gaan waarnemen op het complex! De planning is nu dat aanstaande 6 mei (dus maandag over een week) gestart gaat worden met het bouwrijp maken van de locatie waar tribune en kleedkamers gaan komen. Een laagje grond er af, zand er op, dat soort zaken. Als eerste zal dan begonnen worden met ‘het zware werk’ van de kleedkamers, simpelweg omdat die achteraan komen te staan. Je kunt er alleen maar goed bij komen als er geen tribune voor staat.

  In de tweede helft van mei zal worden aangevangen met de heiwerkzaamheden, gevolgd door het construeren van de gehele fundering in juni. Dit gebeurd voor zowel de kleedkamers als de tribune. In juli zullen dan de bouwwerkzaamheden van de kleedkamers aanvangen, zeg maar het opbouwen daarvan. Dat loopt, met inbegrip van de bouwvak, door tot eind augustus.In september volgt het afwerken, inrichten en gebruiksklaar maken van de kleedkamers; te voorzien is dat dat tot en met oktober doorloopt.

  Eveneens zal begin september gestart worden met de opbouw van de tribune. Deze wordt grotendeels ‘prefab’ geleverd. Dat is dus meer een kwestie van in elkaar zetten en (af-)monteren. De verwachting is dat deze nog in september klaar is.

  Na al deze activiteiten moeten er nog wel wat afrondingswerkzaamheden plaatsvinden (o.a. bestrating herstellen/aanpassen, wat schilderwerk, eventueel beplanting, e.d.).

  Maar het ziet er nu echt naar uit dat we in de tweede helft van 2019 gebruik kunnen gaan maken van zowel nieuwe tribune als nieuwe kleedkamers.

  Wij houden u verder op de hoogte!

  Met vriendelijke groet,

  Tako Boelens & Rene Zandbergen

  Voorzitters KFC1910