• kfc logo kfc logo
 • Het lijkt altijd stil aan de overkant, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Wist u dat?

  • Er circa 100 vrienden nog steeds een jaarlijkse bijdrage aan KFC leveren;
  • De vriendenclub ongeveer € 25.000,- in kas heeft;
  • We wachten met "investeren" tot alle "bouw"plannen bekend zijn;
  • De mooie bloempotten op het terras namens de vrienden zijn aangeschaft;
  • Ton Balk binnenkort weer vrienden gaat werven;
  • Dat een bijdrage vanuit de vriendenclub altijd tot algemeen nut voor de vereniging moet zijn;
  • De jaarlijkse bijdrage omstreeks 1 juni wordt geïncasseerd.


  Er zal nog veel moeten gebeuren om onze mooie club ook de accommodatie te geven die haar naam waardig is. Natuurlijk kijken we met grote nieuwsgierigheid uit naar de start van de bouw van de nieuwe tribune, met daarachter/eronder de benodigde kleedkamers. Voor andere investeringen, bijvoorbeeld in de kantine, is ook weer geld nodig. De vriendenclub zal een bijdrage in de club weloverwogen doen en zal moeten passen in haar doelstelling.

  Ton, Rob & Rob